Pohjola-Norden i Jakobstad

OTA YHTEYTTÄ

 

Ordförande / Puheenjohtaja
Kjell Vikman
vikmankjell@gmail.com

Föreningens målsättning är att för både medlemmar och övriga intresserade utgöra en utmärkt kanal till Norden och nordiskt samarbete.

Föreningen arbetar för att öka förståelsen för de nordiska länderna i regionen, främja intresset för nordiskt samarbete och nordiska samhällsfrågor samt styrka nordiska kontakter människor och familjer emellan. Vi vill visa den stora betydelse det nordiska samarbetet och samhörigheten har för oss alla. I föreningens program ingår diskussioner, olika slags evenemang och besök.

Om du är intresserad av Pohjola-Norden i Jakobstads verksamhet, är du varmt välkommen med!

Bli medlem >>