Nordic Days

18 Mars 2020 kl. 10.00–20 Mars 2020, 10.00
I Uleåborg arrangeras Nordic Days i mars. Programmet kommer att bestå av nordiskt musik och kultur och mera information kommer i början av året.