Pohjola-Norden rf söker sakkunnig inom skolverksamheten

Sök senast den 4 maj 2023.

Genom att erbjuda skolelever och studerande positiva upplevelser av de nordiska länderna och språken skapar Pohjola-Norden intresse för våra nordiska grannländer och gör Norden känt i Finland. Vi anställer nu en sakkunnig på deltid i tidsbundet arbetsförhållande för att utveckla och genomföra vår skolverksamhet.

Till uppgifterna för den sakkunniga inom skolverksamheten hör bland annat:

  • administrera och utveckla vår stipendieverksamhet riktad till skolor och lärare
  • planera och genomföra evenemang och utbildningar
  • utveckla nya verksamhetsformer och skapa samarbetsnätverk
  • uppgifter i anknytning till bidragsansökningar och rapportering av skolverksamhet.

Vi önskar att den sökande har lämplig utbildning för uppgiften och goda samarbetsnätverk i skolvärlden. Vi värdesätter förståelse för lärarnas vardag och skolsektorns verksamhetsförutsättningar. Vi hoppas den sökande är initiativrik och visionär och har en äkta vilja att främja nordiskt samarbete och nordiska språk. God kommunikationsförmåga behövs i arbetet.

Arbetstiden är 50–80 % enligt överenskommelse. Arbetet kan delvis göras på distans och veckoarbetstiden kan delas upp enligt överenskommelse. Arbetet inleds så snart som möjligt och det tidsbundna arbetsförhållandet upphör 31.12.2023. Orsaken till att tjänsten är tidsbunden är att arbetet är projektbaserat. En möjlig fortsättning som fast anställd bestäms i ett senare skede.

Organisationens arbetsspråk är svenska och finska.

Skicka din ansökan med löneanspråk och CV senast den 4 maj till adressen tove.ekman@pohjola-norden.fi. Intervjuer med sökande kan ordnas redan under pågående ansökningstid.

Tilläggsuppgifter om arbetet ger generalsekreterare Tove Ekman 26.4. kl. 11-12 och 28.4. kl. 8-10.