Medlemstidning på nätet

Artiklar publiceras varje vecka från oktober till december

Pohjola-Nordens svåra ekonomiska situation har krävt nedskärningar i höstens verksamhet, och förbundsstyrelsen har, efter att ha gjort en helhetsbedömning, beslutat att spara in på kostnader för tryck och postning av medlemstidningen. Hösten 2021 kommer därför ingen tryckt medlemstidning att publiceras.

I stället för en tryckt medlemstidning publiceras enskilda artiklar varje vecka i oktober-december på issuu.com, och de kommer också att delas på sociala medier. På Issuu hittar du också Pohjola-Nordens regiontidningar som publicerades i juni samt tidigare medlemstidningar.

Pohjola-Nordens tidningar på Issuu >>


Vi kommer att uppdatera artiklarna på denna sida när de publiceras.

5.10. Språkkurs på Åland (Rosa Kelkka & Julia Rönnqvist)

7.10. Föreningen Norden på Åland 50 år / Ahvenanmaan Norden-yhdistys 50 vuotta (Heikki Pakarinen)

19.10. Nominerade till Nordiska rådets priser 2021

21.10. Norden-yhdistykset mukana pohjoismaisessa yhteistyössä (Sirpa Korhonen)