Flaggning på Nordens dag 23.3.

Pressmeddelande, får publiceras genast

Pohjola-Norden önskar att kommuner och städer arrangerar en nordisk flaggning på Nordens dag 23.3.2021.

Nordens gemensamma historia, traditioner och värderingar, såsom jämlikhet och demokrati, har skapat en naturlig bas för samarbete. På 1960-talet ville man skapa ett juridiskt underlag för det långvariga samarbetet, som då redan resulterat i en gemensam arbetsmarknad, en passunion och nordiska socialkonventionen. Samarbetsavtalet, som kallas för Helsingforsavtalet, undertecknades av samtliga nordiska länder 23.3.1962. Avtalet till ära firas Nordens dag 23. mars.


Helsingforsavtalet skapade en grund för det nordiska samarbetet och Nordens moderna utveckling. Samarbetet kommunerna emellan har också långa anor, men kommunsammanslagningarna under senaste tiden har urholkat det. Nu är det hög tid att minnas dessa traditioner och lyfta det nordiska samarbetet på sin plats.

Nordiska ministerrådet fyller 50 år samtidigt som Finland innehar dess ordförandeskap. Exempelvis kommer Helsingfors stad att fira Nordens dag med full Nordisk flaggning framför Finlandiahuset och på Järnvägstorget i Helsingfors medan den nordiska "Svanflaggan" hissas utanför Stadshuset, medan Statsrådsborgen upplyses i de nordiska flaggornas färger rött, vitt, blått och gult.

Pohjola-Norden hoppas alltså att alla Finlands kommuner firar Helsingforsavtalet och den nordiska samhörigheten genom att flagga med nordiska flaggor på Nordens dag 23.3.2021. Vi hoppas även att de lokala Pohjola-Norden-föreningarna inbjuds till eventuella festligheter vid flagghissningen.

Bild: Johannes Jansson/norden.org