Förbundsmöte 16.10.2020

Anmälning till förbundsmöte. Ort: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Kuopio.


ANMÄL DIG TILL FÖRBUNDSMÖTE >>

Välkomna på förbundsmöte!

I rådande corona-tider har förbundet ansett att det bästa sättet att arrangera förbundsmötet 2020 är via sk distansmötespunkter. I praktiken betyder det att i varje region finns en distansmötespunkt varifrån förbundsmötesdelegaterna kan delta i mötet. Från denna punkt kopplar man sig sedan upp till Helsingfors. På varje distansmötespunkt i regionerna finns en representant från förbundet som hjälper med arrangemangen och tekniken. För att undvika onödigt resande samt stora folksamlingar uppmanar vi att endast officiella delegater kommer till mötet, detta gäller även distansmötespunkterna.

I enlighet med den stadgeändring som gjordes ifjol höstas så skall man på mötet välja en andra viceordförande. Vi ber föreningarna att skicka in sina förslag på valbara personer (som bör ha gett sitt medgivande), till: michael.oksanen@pohjola-norden.fi och urpo.uusitalo@pohjola-norden.fi senast 5.10.2020.

När:                   Förbundsmötet arrangeras 16.10.2020 kl 12.00. Granskning av fullmakter och kaffeservering börjar kl 11.30.

Var:                   Förbundsmötet hålls i Helsingfors och det arrangeras distansmötespunkter på följande orter; Åbo, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Uleåborg.

Utrymmen bokas efter att vi fått in anmälningarna till mötet. På så sätt kan vi garantera att utrymmet är tillräckligt stort för att hålla mötet så corona-säkert som möjligt. Alla mötesplatser kommer att finnas centralt på mötesorten. Exakta ankomstanvisningar skickas med möteshandlingarna till delegaterna.
 

Trevlig höst!

Michael Oksanen, generalsekreterare