Verksamhetsstöd 2020

Ansökningstiden för verksamhetsstöd har börjat.

Ansökningstiden för verksamhetsstöd 2020 är 16.12.2019-31.1.2020. Pohjola-Nordens föreningar och Pohjola-Nordens Ungdomsförbunds lokalavdelningar kan söka stöd för sina projekt.

Ansökan lämnas in på intranätet där man också hittar nya instruktioner. Om du inte kommer ihåg din förenings koder till intra kan du skicka e-post till jasenpalvelut@pohjola-norden.fi för att få nya.

Logga in på intra här.