Info Norden söker en projektledare

Info Norden söker en projektledare i Finland fr.o.m. 1.4.
Ansökningar senast 8.2.

 

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst för dig som flyttar, arbetar, studerar eller kanske vill starta eget i Norden. Vår primära uppgift är att förenkla privatpersoners möjligheter att röra sig fritt i Norden. Utöver informationstjänsten kartlägger Info Norden problem och eventuella gränshinder som personer och små företag stöter på när de rör sig över en nordisk gräns. Målet är att göra relevanta politiker och tjänstemän uppmärksamma på problem och möjliga lösningar.

 

Info Norden ligger under de nordiska samarbetsministrarnas ansvarsområde och organisatoriskt är Info Norden placerat under Nordiska ministerrådets sekretariats kommunikationsavdelning. Vi har en projektledare i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland. I Finland administreras projektet av Pohjola-Norden.

 

Info Norden söker en projektledare i Finland fr.o.m. 1.4. Det gäller ett moderskapsvikariat.

 

Vi förutsätter att den sökande har en relevant högskoleexamen, utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i de inhemska språken, förmåga att arbeta både självständigt och i team, erfarenhet av projektledning och nätkommunikation samt kunskaper i nätverkande. Kunskaper i de andra nordiska språken och engelska, tidigare erfarenhet av nordiskt eller internationellt samarbete och mobilitetsfrågor (särskilt om socialskyddsbranschen) räknas till den sökandes fördel. Vi erbjuder flexibla arbetstider, goda arbetsförmåner och en utsiktspunkt till det nordiska samarbetet.

 

Till arbetet hör resande inom Norden. Kontoret ligger i Kampen, Helsingfors.

 

Ansökningar med löneanspråk och CV per e-post till adressen finland@infonorden.org senast 8.2.

För mera information vänligen kontakta projektledare Heli Mäkipää, heli.makipaa@pohjola-norden.fi, puh. 044 733 5776.

 

Info Norden sidor finns på adressen norden.org/infonorden

Mer information om Info Norden som organisation finns på https://transition.norden.org/sv/info-norden/om-informationstjaensten-info-norden/om-informationstjaensten-info-norden