Språk och litteratur

NORDISKA SPRÅK

 

Vardagliga diskussioner på alla de nordiska språken i textform och som ljudinspelningar. Lyssna, jämför och lär dig!

Du kan läsa och lyssna på varje dialog på fem nordiska språk. Du kan t ex läsa den norska texten och lyssna på samma dialog på danska, eller läsa på isländska och lyssna på finska, eller hur du vill.

Obs! Skillnaden mellan finskt talspråk och skriftspråk är ganska stor. Därför står båda varianterna med i de finska dialogerna, med skriftspråket inom parentes.

Välj bland följande dialoger:

1.    Hälsa välkommen
2.    Prata om jobb
3.    Prata om familj
4.    Köpa tågbiljett
5.    På café     
6.    Köpa tröja     
7.    Väder och helgplaner
8.    Fråga om vägen
9.    Komma överens om möte per telefon
10.  Veckodagarna     
11.   Månaderna
12.   Siffror
13.   Årtal

LÄR KÄNNA NORDEN

 

Lär känna Norden- materialet riktas till cirka 3-9 -åringar. Materialet innehåller en tecknad karta och ett vackert illustrerat häfte med berättelser från olika delar av Norden. Dokumentet är i pdf-form.

 

Ladda Lär känna Norden -materialet här (pdf)