Historia och geografi

 

NORDENS HISTORIA FRÅN FORNTID TILL NUTID

 

Undervisningsmaterialet är avsett för högstadieskolor och gymnasier och det innehåller diskussionsuppgifter. Texten är skriven av lektor Sture Lindholm. Materialet finns i två versioner: en version med dokumentet i sin helhet, samt en version där texten är uppdelad i kapitel enligt tidsperiod. Dokumenten är i pdf-form.

 

 

Uppdelat i kapitel:

NORDISKA KARTOR

 

De nordiska kartorna är avsedda i undervisningssyfte framförallt för grundskolan och gymnasier. Filosofie licentiat Tuija Jantunen har framställt och ritat kartorna. Kartorna lämpar sig speciellt bra för grundskoleundervisning i geografi som berör Norden. De lämpar sig även som material för många gymnasiets kurser i geografi. Kartorna är till nytta också i undervisning av andra ämnen, som exempelvis svenska och historia. Dokumenten är i pdf-form.

 

LÄR KÄNNA NORDEN

 

Lär känna Norden- materialet riktas till cirka 3-9 -åringar. Materialet innehåller en tecknad karta och ett vackert illustrerat häfte med berättelser från olika delar av Norden. Dokumentet är i pdf-form.

 

Ladda Lär känna Norden -materialet här (pdf)