Språkläger

Språkkurs för finskspråkiga gymnasister

 

Pohjola-Norden erbjuder en intensivkurs där deltagarna har möjligheten att förbättra speciellt sina muntliga kunskaper i svenska, träffa svenskspråkiga unga, bekanta sig med svensk kultur och på så vis stärka sin nordiska identitet. Kursen är avsedd för finskspråkiga gymnasister. En bra kandidat har viljan att kommunicera på svenska samt umgås gärna och aktivt i grupp. Kandidaten kommer också bra överens med nya människor och klarar sig i obekanta situationer. 


Stipendiet omfattar undervisning, resor, logi och fritidsaktiviteter. Inkvarteringen sker på ett kurscentrum där deltagarna delar rum. Varje gymnasium kan ansöka om stipendium för en elev per år. Vid beviljandet av stipendier ges företräde åt de skolor som inte deltagit i föregående utdelning. Sammanlagt beviljas varje år stipendier åt 80 elever.

OBS! Saltvik passar inte djurallergiker.

 

Ansök till språkkursen >>

 

SOMMARLÄGER, HILLERØD, Danmark

 

Sommarläger för nordiska unga i åldern 11-14 i Hillerød, i ett nordiskt lägerskolcentrum cirka 40 km nordväst om Köpenhamn. I lägret deltar sammanlagt cirka 90 unga från Norden och Baltikum. Pohjola-Norden arrangerar för finländarna en flygresa i grupp. Med på resan kommer en reseledare, som tillsammans med andra nordiska handledare ansvarar för lägret.

Kursen arrangeras av Nordisk Lejrskole og Kursuscenter, Hillerød. Arrangörerna önskar befrämja nordisk samhörighet och erbjuda unga beständiga och värdefulla upplevelser genom att göra saker tillsammans.

Lägerbroschyr
www.hillerodhostel.dk

 

Lägret för 2021 är inställt på grund av rådande situationen ute i världen.