Reselektorer

 

Pohjola-Norden bjuder varje år in till Finland så kallade reselektorer från andra nordiska länder. De besöker gymnasier, yrkesläroanstalter och högskolor. Besöket kan på ett naturligt sätt sammanbindas med svensk undervisning i finskspråkiga skolor och undervisning i nordiska språk i svenskspråkiga skolor och högskolor. I samband med besöket kan reselektorn även delta i evenemang som arrangeras av Pohjola-Nordens föreningar. Besöket tillför inga kostnader för skolan.

Författarbesök

 

Pohjola-Norden erbjuder i samarbete med Föreningarna Nordens Förbund besök från nordiska författare till läroanstalter. Besöken är kostnadsfria för skolorna.

Norden i Skolan

 

Norden i Skolan är en gratis läroportal som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter för att jobba med nordisk språk och kultur, samt klimat och natur. Norden i Skolan är uppdelad i två huvudområden: "Språk & Kultur" och "Klimat & Natur". Båda huvudområdena består av ett stort val av spännande material med utarbetade arbetsuppgifter som stödjer mål i ämnesområden i samtliga nordiska läroplaner. 

www.nordeniskolan.org


Vänskapsklasser


Norden-föreningarnas samarbetsprojekt erbjuder en kostnadsfri möjlighet till att få en vänskapsklass i ett annat nordiskt land. Samarbetet börjar genom utbyte av brev eller e-post och det kan anpassas efter egna behov och intressen. Verksamhetsformer kan vara bland annat gemensamma temauppgifter, kunskapsutbyte, film, fotografi, musik, konstutställningar samt elev- och lärarutbyte.

 

Tilläggsinformation om klimatduellen och vänskapsklassverksamheten samt registreringsformulär finner du på Norden i Skolans webbsidor: www.nordeniskolan.org