Pohjola-Nordens skolmedlemskap

 

Över hundra skolor är redan aktivt med i Pohjola-Nordens skolverksamhet. Förutom Pohjola-Nordens tidning får skolmedlemmarna också till Norden relaterat aktuellt material samt information om nordiska kurser, stipendier och nya undervisningsmaterial.


Skolor kan bli skolmedlemmar i Pohjola-Norden. Medlemskapet kostar 20 € per år och som medlem får man:

 

 • Pohjola-Nordens tidning två gånger per år
   
 • Pohjola-Nordens elektroniska nyhetsbrev till skolsektorn som innehåller nyheter om Pohjola-Norden och de nordiska länderna samt information om bidrag och andra förmåner. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger per år.
   
 • Hjälp med att hitta en vänskola i Norden
   
 • Pohjola-Nordens böcker och andra produkter till medlemspris
   
 • Deltagaravgift till Pohjola-Nordens ungdomsförbunds informationsdagar för gymnasister ”Först till Norden” till medlemspris
   

Filmturné

 

Pohjola-Norden arrangerar i samarbete med filmföreningen Walhalla varje år en landsomfattande filmturné. På turnén erbjuds för skolor lämpliga nordiska filmer. Filmvisningarna är avgiftsfria för skolorna. Tilläggsinformation om den landsomfattande filmturnén ges ut under årets gång.


Tilläggsinformation om filmföreningen Walhallas verksamhet: walhalla.fi

Skolbesök

 

Skolbesöket är Pohjola-Nordens infotillfälle som lämpar sig väl till exempel som program på en internationell temadag eller i samband med annan undervisning.