Skolbesök

 

Skolbesöket är Pohjola-Nordens infotillfälle som lämpar sig väl till exempel som program på en internationell temadag eller i samband med annan undervisning.