Pohjola-Nordens tidning

 

Pohjola-Nordens tidning är en tvåspråkig tidning som är riktad till medlemmar, samarbetsparter och alla nordiskt intresserade. Tidningen erbjuder synvinklar på nordiska fenomen, händelser och institutioner och förmedlar information om nordisk kultur.

Tidningen som utkommer två gånger i året postas automatiskt till alla Pohjola-Nordens medlemmar och samarbetsparter. Pohjola-Nordens centralförbund ansvarar för tidningens redigering. 

Korsordets lösning (1/2020)
 

Här kan du läsa tidigare nummer av tidningen.

 


Tidningens redaktion och basinformation

 

Pohjola-Norden rf
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors
lehti@pohjola-norden.fi

 

Chefredaktör
Michael Oksanen
0400 795 235
michael.oksanen@pohjola-norden.fi

 

Redaktionssekreterare
Susan Neffling
044 733 5773
susan.neffling@pohjola-norden.fi

 

Annonsera i Pohjola-Nordens tidning!

Man kan köpa annonser i Pohjola-Nordens tidning.

Mera information on annonser

 

Tidningens produktion
Grano Oy

Upplaga
7 500 st.

ISSN-nummer
1456-7644

Publiceringstidtabell 2020
1/2020 utkommer vecka 14
2/2020 utkommer vecka 39
 


Regiontidningen

 

Regiontidningen är en publikation som utkommer en gång per år. Tidningen görs i samarbete med varje regions lokalföreningar. Lokaltidningarna ger läsaren en inblick i regionens nordiska föreningsverksamhet.

 

Här hittar du alla regiontidningar.

 

Tidningens redaktion och basinformation

 

Pohjola-Norden rf
Fredriksgatan 61 A 11
00100 Helsingfors
lehti@pohjola-norden.fi

 

Chefredaktör
Michael Oksanen
0400 795 235
michael.oksanen@pohjola-norden.fi

 

Redaktionssekreterare
Susanna Puisto
044 733 5772
susanna.puisto@pohjola-norden.fi

Susan Neffling
044 733 5773
susan.neffling@pohjola-norden.fi

 

Layout och ombrytning
Elli Alasaari

Tryckeri
Grano Oy

 

Utkommer 7.6.2019.