Länk till ansökningsblanketten
 

Länk till ansökningsblanketten

Bli medlem

 

Personmedlem 

Pohjola-Nordens medlemmar hör till föreningen på hemorten och kan delta både i den lokala och i den riksomfattande verksamheten. Redan genom att bli medlem stöder man det nordiska samarbetet. Pohjola-Norden erbjuder dessutom sina medlemmar en tidskrift och olika medlemsförmåner. Du kan bli personmedlem genom att årligen betala en medlemsavgift på 22 euro. Man är medlem ett år i taget.
 

Familjemedlem 

Om det redan finns en medlem i din familj, kan du bli familjemedlem. Den årliga medlemsavgiften är då 12 euro. Till familj räknas alla som bor i samma hushåll.
 

Stödmedlemskap

Det är också möjligt att ansluta sig till Pohjola-Norden som stödmedlem. Stödmedlemskapet skiljer sig från sk. vanligt medlemskap på det sättet att stödmedlemmarna är inte medlemmar i någon av Pohjola-Nordens lokal- eller andra föreningar. Stödmedlemmar har inte heller representations- eller rösträtt på t ex förbundsmötet. Medlemsavgiften för stödmedlemmar är 22 €/år (familjestödmedlemskap 12 €/år) och stödmedlemmarna får samma medlemsförmåner som traditionella personmedlemmar. I fall du vill bli stödmedlem, skriv det i fältet ytterligare uppgifter då du anslutar dig.
 

Ungdomsmedlem

Om du är 15-29 år gammal, kan du bli medlem i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Medlemsskapet är gratis. Anslut dig till Ungdomsförbundet här
 

Samverkande medlem

Även din organisation kan bli medlem i Pohjola-Norden. Samverkande medlemmar kan ställa upp sina representanter i valen till Pohjola-Nordens beslutsfattande organ och på så vis påverka det nordiska samarbetet. Medlemsavgiften beror på organisationens storlek.

Bli samverkande medlem här

 

Skolmedlemskap

Skolor kan också bli medlemmar i Pohjola-Norden för ett medlemspris på 20 euro per år. Skolmedlemmar får aktuellt material om Norden och information om nordiska kurser, stipendier och nytt läromaterial.  
 

Biblioteksmedlemskap

Biblioteken kan ansluta sig som medlemmar i Pohjola-Norden för ett medlemspris på 20 euro per år. Bibliotkesmedlemmar får biblioteksveckans material automatiskt, Pohjola-Nordens samt Föreningen Norden i Sveriges medlemstidning, samt hjälm med att bygga en Norden-hylla i sin bibliotek. 

Här hittar du Pohjola-Nordens registerförklaring för medlemsregistret (på finska).


Anmälningsblankett som kan printas ut A5 (pdf)