Pohjola-Norden välkomnar Finlands och Sveriges Nato-ansökningar

17.05.2022 kl. 07:46

De fem nordiska länderna står inför ett historiskt ögonblick då Finland och Sverige ansöker om medlemskap i Nato, där Norge, Danmark och Island redan är medlemmar. Pohjola-Norden i Finland välkomnar ett finländskt Nato-medlemskap. Att söka inträde tillsammans med Sverige är en starkt symbolisk handling.  Vid en anslutning blir alla nordiska länder medlemmar i samma allians. De nordiska ländernas samarbete är sedan tidigare omfattande, och det gemensamma internationella samarbetet fördjupas nu i och med att länderna får en gemensam försvarspolitik.

Vi nordiska länder är starka demokratier och rättsstater med likartade samhällssystem. Ett Norden där alla länder är medlemmar av samma allians är tryggare och mer livskraftigt. Ett Nato-medlemskap öppnar dörren för ett ännu tätare nordiskt samarbete också inom civilsamhället. Vår uppfattning är att alla de nordiska länderna och deras invånare delar en vilja att bygga en gemensam framtid på så många fronter som möjligt.

Ett lands försvar är aldrig enbart ett militärt försvar. Därför är det speciellt viktigt att man i en kris försvarar samhället som helhet. De nordiska länderna baserar sig på likartade värdegrunder och finner på så sätt lätt en gemensam syn på problemlösning och samhällsutveckling även inom Nato.

Kim Berg, ordförande
Christel Liljeström, viceordförande
Mikkel Näkkäläjärvi, viceordförande
Tove Ekman, generalsekreterare
Pohjola-Norden rf

Susan Neffling