Kim Berg är Pohjola-Nordens nya ordförande

22.04.2022 kl. 16:09

Pohjola-Nordens förbundsmöte valde 22 april 2022 riksdagsledamoten Kim Berg (SDP) från Vasa till förbundets nya ordförande efter att Juhana Vartiainen lämnade uppdraget. Vartiainen fungerade som ordförande från 2019.

Berg är medlem i den finska delegationen till Nordiska rådet och är den andra vice ordföranden i den socialdemokratiska parlamentariska gruppen. Berg är radiolog till yrket och studerar till förvaltningsmagister vid Vasa Universitet.

”En kris ger möjlighet till nystart. Arbetet med att förverkliga Pohjola-Nordens grunduppdrag och att förstärka Pohjola-Nordens roll bland medborgarorganisationerna fortsätter. Medlemmarna och lokalföreningarna har en viktig roll för att förstärka verksamheten på gräsrotsnivå.”

På förbundsmötet kompletterades också styrelsen när Eero Heikkilä, suppleanten, som representerat Pohjola-Nordens ungdomsförbund, lämnade sitt uppdrag. Marianne Koikkalainen valdes till ny suppleant.

De under 2021 upptäckta ekonomiska missbruken och brottsmisstankarna riktade mot den tidigare generalsekreteraren har lett till att revisionsprocessen av Pohjola-Nordens bokslut för 2021 varit exceptionellt noggrann och har därför dragit ut på tiden. Därför har revisionen inte avslutats i tid före förbundsmötet. Pohjola-Norden håller så snart som möjligt ett extra förbundsmöte för att godkänna bokslutet och bevilja ansvarsfrihet.

”Det nordiska samarbetet behövs i dessa osäkra tider mer än någonsin. Pohjola-Norden bygger broar, visar på nyttan med samarbete och stärker banden mellan vanliga nordbor. Yhdessä, tillsammans kommer vi att lyckas!” konstaterar Kim Berg, nyvald ordförande för Pohjola-Norden.

Tilläggsuppgifter:
Generalsekreterare Tove Ekman
tfn. 040 738 1544
tove.ekman@pohjola-norden.fi

Susan Neffling