Myönnetyt koulutoiminnan apurahat

Tältä sivulta löydät listan siitä, kuinka paljon Pohjola-Norden ry on myöntänyt erilaisia koulutoiminnan apurahoja. Pohjola-Nordenin koulutoiminnan apurahat myönnetään Opetushallituksen määrärahoista.
 

Norden-apuraha opettajille

Norden-apuraha on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat tutustua toisen Pohjoismaan kouluun ja opetukseen lukukauden aikana.

Myönnetyt apurahat 2022:
5 yksityishenkilöä Suomessa, 600-800 € / henkilö

Myönnetyt avustukset yhteensä 3 468,37 €
 

Kurssiapuraha

Peruskoulujen, lukioiden, ammattikoulujen ja kansanopistojen opettajat, kouluhallinnon virkamiehet sekä tulevat opettajat voivat hakea kurssiapurahaa osallistuakseen toisessa Pohjoismaassa järjestettävään kurssimuotoiseen, pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen.

Myönnetyt apurahat 1.1.-31.3.2023:
4 yksityishenkilöä Suomessa, 150-500 € / henkilö

Myönnetyt avustukset yhteensä 1 100 €

Myönnetyt apurahat 2022:
21 yksityishenkilöä Suomessa, 177-500 € / henkilö

Myönnetyt apurahat yhteensä 6 313,71 €
 

Opintomatkat

Pohjola-Norden myöntää vuosittain matka-apurahoja opettajille ja koulujen virkamiehille Pohjoismaiden väliseen opettajavaihtoon ja opintomatkoihin.

Myönnetyt apurahat 1.1.-31.3.2023:
Opettajaryhmä, Oulu, 400 €

Myönnetyt avustukset yhteensä 400 €

Myönnetyt apurahat 2022:

Yksityishenkilö, Tammisaari, 400 €
VI7 Bildkonstlärare, Pohjanmaa, 800 €
Lapin opinto-ohjaus ry, 2 272,56 €

Myönnetyt apurahat yhteensä 3 472,56 €
 

Leirikoulut

Suomen peruskoulujen ja lukioiden oppilasryhmät voivat anoa matka-avustusta toiseen Pohjoismaahan suuntautuvaa oppilasvaihto- tai leirikoulumatkaa varten.

Myönnetyt apurahat 1.1.-31.3.2023:
Honkajoen lukio, Kankaanpää, 2 480 €
Kuninkaantien lukio, Espoo, 2 310 €
Meilahden yläaste, Helsinki, 770 €
Variskan Yhtenäiskoulu, Vaasa, 1 200 €
Keminmaan lukio, Keminmaa, 1 000 €
Lahden lukio Gaudia, Lahti, 1 680 €
Vasa Övningsskolas gymnasium, Vaasa, 1 800 €
Sotungin lukio, Vantaa, 1 680 €

Myönnetyt apurahat yhteensä 12 920 €

Myönnetyt apurahat 2022:
Alppilan lukio, Helsinki, 1600 €
Kaitaan lukio, Espoo, 960 €
Meilahden ala-aste, Helsinki, 1920 €
Mikaelskolan, Tammisaari, 420 €
Sipoon lukio, Sipoo, 600 €
Sotungin lukio, Vantaa, 1560 €
Tammerkosken lukio, Tampere, 1050 €
Tampereen Steinerkoulu, Tampere, 1260 €
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Turku, 1100 €
Vasa Övningsskolas gymnasium, Vaasa, 1500 €
Vihdin lukio, Vihti, 1200 €

Myönnetyt apurahat yhteensä 13 170 €
 

Ammattioppilaitosten opintomatkat

Ryhmittäin tapahtuvia opintomatkoja varten Pohjola-Norden myöntää matka-avustuksia ammattioppilaitosten ja kansanopistojen oppilaille.

Myönnetyt apurahat 2022:
Kvarnen samkommun, Kruunupyy, 2000 €
Yrkesakademin i Österbotten, Vaasa, 600 €

Myönnetyt apurahat yhteensä 2600 €
 

Työssäoppimisjakso

Apurahoja myönnetään ammattioppilaitosten ja kansanopistojen opiskelijoille ammattiopintoihin liittyvän työssäoppimisjakson suorittamiseen. 

Myönnetyt apurahat 1.1.-31.3.2023:
Yksityishenkilö, Pietarsaari, 300 €

Myönnetyt apurahat yhteensä 300 €
 

Vieraanvaraisuusraha

Suomalaiset isäntäkoulut voivat hakea apurahaa pohjoismaisista kouluista vierailulle tulevia oppilasryhmiä varten. 

Myönnetyt apurahat 1.1.-31.3.2023:
Schildtin lukio, Jyväskylä, 200 €

Myönnetyt apurahat yhteensä 200 €
 

Suomenkielisten lukiolaisten kielikurssi Ahvenanmaalla

Pohjola-Norden tarjoaa lukiolaisille intensiivikurssin, jolla osallistujat saavat mahdollisuuden parantaa erityisesti ruotsin suullista kielitaitoaan, tavata ruotsinkielisiä nuoria, tutustua ruotsinkieliseen ja ahvenanmaalaiseen kulttuuriin ja sen myötä vahvistaa pohjoismaista identiteettiään.

Kurssille (2022) osallistui 19 yksityishenkilöä Suomesta, kurssin kustannukset Pohjola-Nordenille yhteensä 24 833,04 €.