Peruskoulu ja lukio

Kirjastipendit

 

Pohjola-Norden jakaa vuosittain suomalaisille kouluille e-kirjastipendejä (1 kpl/koulu). Kirjastipendi jaetaan kaikille suomenkielisille ala-asteille, yläasteille sekä lukioille. Stipendiaatin valitsevat koulun opettajat. 

Vuoden 2021 kirjastipendit (e-kirja) lähetetään automaattisesti kouluille sähköpostitse huhtikuussa. 

Vieraanvaraisuusraha

 

Suomalaiset isäntäkoulut voivat anoa tukea pohjoismaisista kouluista vierailulle tulevia oppilasryhmiä varten. 

Hakuaika on jatkuva.
 

Täytä hakulomake

Leirikouluavustukset

 

Suomen peruskoulujen ja lukioiden oppilasryhmät voivat anoa matka-avustusta toiseen Pohjoismaahan suuntautuvaa oppilasvaihto- tai leirikoulumatkaa varten. Ryhmät huolehtivat itse matkajärjestelyistä sekä yhteyksistä yhteistyökouluihin. Majoitus järjestetään usein isäntäoppilaiden perheissä.

Hakuaika on jatkuva.


Täytä hakulomake