Opettajat

Opettajastipendi

 

Opettajastipendejä myönnetään muihin Pohjoismaisiin kouluihin suuntautuvia opintomatkoja ja opetukseen tutustumista varten lukukauden aikana. Hakijalla pitää olla isäntäkoulu valmiina stipendiä haettaessa. Opettajastipendejä voivat anoa peruskoulun, lukion, harjoittelukoulujen sekä ammatillisten oppilaitosten opettajat. Opintomatkan kesto on yksi tai kaksi viikkoa, eli 5 tai 10 työpäivää.


Hakuaika vuosittain 1.1.-31.3.

Kurssistipendi

 

Peruskoulujen, lukioiden, ammattikoulujen, kansanopistojen opettajat ja virkamiehet sekä tulevat opettajat Suomessa voivat hakea Pohjola-Nordenin kautta matka-apurahaa toiseen Pohjoismaahan suuntautuvia opintomatkoja ja täydennyskoulutuskursseja varten. 

Opettajien ja kouluhallinnon virkamiesten kurssistipendit on tarkoitettu toisessa Pohjoismaassa järjestettävään kurssimuotoiseen, pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen osallistuville. Apurahat ovat yksittäisiä. Stipendi myönnetään kursseille, joilla on pohjoismainen teema tai joilla käytetään pohjoismaisia kieliä. Stipendiä ei siis myönnetä Pohjoismaissa järjestettäville kansainvälisille englanninkielisille konferensseille osallistumiseen.

Hakuaika on jatkuva.


Täytä hakulomake

Opintomatkat

 

Pohjola-Norden myöntää vuosittain matka-apurahoja opettajille ja koulujen virkamiehille Pohjoismaiden väliseen opettajavaihtoon ja opintomatkoihin. Matkaohjelman suunnittelusta ja järjestelyistä huolehtivat opettajat sekä vaihtoon osallistuvat kunnat itse.

Hakuaika on jatkuva
 

Täytä hakulomake