Opetusmateriaali

 

Pohjola-Norden pyrkii vaalimaan pohjoismaista kulttuuria ja kieliä tarjoamalla kouluille mahdollisuuksia sisällyttää opetukseen Pohjoismaiden kieliä, kulttuuria ja yleisiä yhteiskuntaoloja koskevia kursseja sekä täydentävää opetusmateriaalia, kuten kertaustehtäviä ja karttoja. 

 

KIELET JA KIRJALLISUUS

 

HISTORIA JA MAANTIEDE 

 

MUU MATERIAALI

Kuva: Yadid Levy/norden.org