Matkalehtorit

 

Pohjola-Norden kutsuu vuosittain Suomeen ns. matkalehtoreita muista Pohjoismaista. He vierailevat lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Vierailu voidaan liittää luontevasti ruotsin kielen opetukseen suomenkielisissä kouluissa ja pohjoismaisten naapurikielten opetukseen ruotsinkielisissä kouluissa sekä korkeakouluissa. Käynnin yhteydessä matkalehtori voi osallistua Pohjola-Nordenin yhdistysten järjestämiin tapahtumiiin. Vierailusta ei aiheudu koululle kuluja.

Kirjailijavierailu

 

Pohjola-Norden tarjoaa yhteistyössä Norden-yhdistysten liiton kanssa pohjoismaisia kirjailijoita vierailulle oppilaitoksiin. Vierailut ovat kouluille maksuttomia.

Norden i Skolan

 

Norden i Skolan (Pohjola koulussa) on ilmainen oppimisportaali pohjoismaisille opettajille ja oppilaille. Portaali on jaettu kahteen pääaihealueeseen: ’Kieli ja kulttuuri’ sekä  ’Ilmasto ja luonto’. Molemmat pääaihealueet sisältävät  materiaalia ja tehtäviä, jotka tukevat kaikkien Pohjoismaiden opetussuunnitelmien päämääriä. 

www.nordeniskolan.org 

 

Ystäväluokka

 

Norden-yhdistysten yhteistyöprojekti tarjoaa ilmaisen mahdollisuuden hankkia ystäväluokkia muista Pohjoismaista. Toiminta alkaa kirjeiden tai sähköpostien vaihdon avulla ja sitä voi muokata omien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Toimintamuotoja voivat olla mm. yhteiset teematehtävät, tiedonvaihto, elokuvat, valokuvat, musiikki, taidenäyttelyt sekä oppilas- ja opettajavaihto.

 

Lisätietoa ystäväluokkatoiminnasta sekä rekisteröitymislomakkeen löydät Norden i Skolan nettisivuilta: www.nordeniskolan.org