Folkverkstan 2020-2022

 

 

Folkverkstan-hanke on alkanut 1. helmikuuta 2020 ja päättyy 30. syyskuuta 2022. Hanketta edeltänyt esitutkimus toteutettiin Ruotsissa vuosina 2018–2019. Tiivistetysti Folkverkstan-hankkeen tarkoitus on lisätä tietoutta kestävästä kulutuksesta sekä luoda kohtauspaikkoja, joissa ihmiset voivat jakaa tietoa ja saada oppia pienimuotoisista korjaus- ja kunnostustöistä. Hankkeen tarkempi kuvaus löytyy alempaa, Interreg Nordin hankepäätöksestä.

Hankkeesta vastaa Föreningen Norden Norrbotten yhdessä Pohjola-Nordenin kanssa ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun-, Haaparannan-, Bodenin- ja Luulajan kuntien, sekä kansalaisopistojen Studiefrämjandet- ja Oulu-opiston kanssa.

Hankkeen rahoittajina toimivat EU-rahasto Interreg Nord, Region Norrbotten, Lapin Liitto, Pohjoiskalottineuvosto, Pohjola-Norden, Oulun kaupunki, Luulajan kunta, Bodenin kunta ja Haaparannan kaupunki.

 

Ote Interreg Nordin hankepäätöksestä:


Päätöksen perusteet

Folkverkstan-hanke on täysin linjassa Interreg Pohjoinen -ohjelman Kulttuurin ja ympäristön toimintalinjan kanssa. Hankkeen odotetaan lisäävän merkittävästi tietoisuutta kiertotaloudesta niin julkisella sektorilla kuin Interreg Pohjoinen -alueen asukkaiden joukossa. Hankkeessa tuotettavan Folkverkstan-konseptin arvioidaan soveltuvan useiden toimijoiden käyttöön hankeajan päätyttyä.
 

Hankkeen päätavoite

Päätavoitteena on kehittää alusta, joka lisää kiertotaloudellisen kuluttajakäyttäytymisen mahdollisuuksia sekä luoda konsepti, jossa suuri yleisö voi korjata ja kunnostaa yksinkertaisia arjen käyttöesineitä.

Hankkeella on seuraavat kolme osatavoitetta:

 • Käytännöllisen Työpajakonseptin kehittäminen, jossa on mahdollisuus korjata ja kunnostaa.
 • Teoreettisen Kansanopetus- konseptin (koulutus) kehittäminen kestävään kehitykseen, uusiokäyttöön ja korjaamiseen.
 • Testausalusta eri ympäristöissä pilottitoimitusten toteuttamiseksi (workshopit ja luennot) sekä Työpajan että Kansanopetuksen validoimiseksi.

 

Odotettu tulos

 • Julkisen sektorin tietoisuus siitä, miten he voivat työskennellä kiertotalouden parissa, on kasvanut.
 • Julkinen sektori on saanut validoidun konseptin siitä, miten he voivat tehdä ennaltaehkäisevää työtä jätteiden vähentämisessä ja työskennellä Agenda 2030 tavoitealueen 12 kestävän kulutuksen ja tuotannon parissa.
 • Olemme vahvistaneet Pohjoiskalotin alueen yhteistyötä ratkaistaksemme tämän ajan yhteiskunnalliset haasteet yhdessä sekä toistemme osaamisen ja kokemusten avulla.
 • Suuren yleisön tietoisuus on lisääntynyt resurssiemme tehokkaammasta käytöstä itse korjaamalla ja kunnostamalla arjen käyttöesineitä ja siitä, miten nykyiset kulutustottumuksemme vaikuttavat ilmaston tuhoutumiseen.
 • Yhä useampi asukas käyttää resurssejaan pidempään ja tehokkaammin.
 • Yhä useampi asukas käyttää vaikutusmahdollisuuksiaan kuluttajana ja selvittää uuden tuotteen oston yhteydessä sen korjaus- ja kunnostamismahdollisuudet.
 • Olemme rakentaneet kumppanuuksia siviiliyhteiskunnan, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja tutkijoiden välille työskennelläksemme tavoitealueen 12 parissa Agenda 2030:ssä.
 • Hanke on edesauttanut tunnistamaan, mitä käsityöosaamista tullaan tarvitsemaan ilmastonmuutoksen myötä.
   

Hankekuvaus

Ympäristö ja ilmasto ovat tärkeitä tulevaisuuden kysymyksiä ennen kaikkea nuorille ja uusiokäytön trendi on selkeä myös suuren yleisön joukossa. Julkisella sektorilla hankkeen kohderyhmänä on suuri vastuu työstä YK:n toimintaohjelman mukaisesti. Hankkeen ideat perustuvat muun muassa YK:n yhteiseen tavoitteeseen 12, vastuullisesta kuluttamisesta, Agenda 2030:n päätöslauselmassa.

Tavoitteena on, että korjaustyöpajojen (Folkverkstan) on oltava talouksille helposti saavutettavia paikkoja. Niissä on oltava työkaluja ja osaamista, jotka auttavat kaikkia, jotka haluavat kunnostaa tavaroitaan niiden pois heittämisen sijaan. Sekä perinteisen että käsityöosaamisen käytöllä mahdollisuus uusiokäyttöön lisääntyy.

Hankkeen tulokseen kuuluu yhteiskuntapalvelun malli, joka lisää tietoisuutta siitä, miten kohderyhmä voi kehittää kestävää kulutusta. Hanke on lisäksi vahvistanut yhteistyötä Pohjoiskalotin alueella ratkaistakseen tämän ajan yhteiskunnalliset haasteet yhdessä. Suuren yleisön tietoisuus siitä, miten me voimme käyttää resurssejamme tehokkaammin ja miten nykyiset kulutustottumuksemme vaikuttavat ilmaston tuhoutumiseen, on lisääntynyt.

Hanke luo pilotticasen yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä – toisin sanoen siviiliyhteiskunnan, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja tutkijoiden välisestä kumppanuudesta. Hanke on myös auttanut tunnistamaan, mitä käsityöosaamista tullaan tarvitsemaan ilmastonmuutoksen myötä, lähtökohtana muun muassa yhteiskunnalliselle kehitykselle.
 

Ota yhteyttä


Haluatko tietää lisää Folkverkstan-projektista? Ota meihin yhteyttä!

Jan Kemi
Toiminnanjohtaja ja projektijohtaja,
Föreningen Norden Norrbotten
Sähköposti: jan.kemi@norden.se
Puhelin: +46 (0)72 201 97 99

Pia Jägstrand
Toiminnankehittäjä, osavastuussa projektista
Föreningen Norden Norrbotten
Sähköposti: pia.jagstrand@norden.se
Puhelin: +46 (0)72 206 63 38

Asko Pietarila
Projektijohtaja
Pohjola-Norden
Sähköposti: asko.pietarila@pohjola-norden.fi
Puhelin: +358 (0)50 549 64 44

Henrik Skarevik
Projektikoordinaattori
Pohjola-Norden
Sähköposti: henrik.skarevik@pohjola-norden.fi
Puhelin: +358 (0)44 733 57 77