Pohjoismainen liikkuvuus

Kuva: Karin Beate Nøsterud/norden.org
 

Pohjoismainen liikkuvuus
 

Työntekijöiden ja yritysten mahdollisuudet liikkua yli rajojen edistävät talouskasvua ja työllisyyttä niin Suomessa kuin koko Pohjolassakin. Siksi yksi pohjoismaisen yhteistyön perinteisistä ydintavoitteista on rajaesteiden poistaminen. Rajaesteellä tarkoitetaan ”lakeja ja julkisia sääntöjä tai käytäntöjä, jotka haittaavat henkilöiden liikkuvuutta tai yritysten rajat ylittävää toimintaa Pohjoismaissa.”

Rajaesteiden tunnistaminen ja poistaminen ovat ensiarvoisen tärkeää Pohjoismaiden yhteisten työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän toimivuuden kannalta. Yhteenlaskettuna Pohjoismaat kuuluvat maailman kymmenen suurimman ja Euroopan viiden suurimman talouden joukkoon, joten liikkuvuuden esteiden poistaminen ei ole merkityksetöntä.

Tehokas pohjoismainen rajaestetyö edellyttää tehokasta organisaatiota. Pohjoismaista rajaestetyötä johtaa Rajaesteneuvosto, joka päättää vuosittaisista tavoitteista ja painostaa viranomaisia löytämään ratkaisut havaittuihin esteisiin. Info Pohjola ja rajaneuvontapalvelut tarjoavat yksityishenkilöille ja yrityksille kohdennettua, tilannesidonnaista ja ajantasaista tietoa liikkuvuudesta. Usein juuri neuvontapalvelut tunnistavat rajaesteitä ja välittävät niistä tiedon edelleen Rajaesteneuvostolle sekä asianomaisille ministeriöille ja viranomaisille.

Suomessa pohjoismaiseen rajaestetyöhön on erikoistunut myös Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta, joka koostuu eri hallinnonalojen ja ministeriöiden edustajista sekä neuvontapalveluista. Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta toimii kansallisina valmistelukokouksina pohjoismaisen Rajaesteneuvoston kokouksille.
 

Nordjobb 
 

Nordjobb on nuorille loistava tapa tutustua Pohjoismaihin. Ohjelma tähtää nuoren työvoiman liikkuvuuden parantamiseen sekä pohjoismaisten kielten osaamisen ja kulttuurien tuntemuksen lisääntymiseen Pohjolassa.

Nordjobbin kautta töihin toiseen Pohjoismaahan tai itsehallintoalueelle voivat hakea 18-28-vuotiaat Pohjoismaissa pysyvästi asuvat nuoret. Nordjobbin hakeminen ei edellytä aikaisempaa työkokemusta tai ammatillista koulutusta, joskin nämä ovat eduksi hakijalle.

Työstä saa lakisääteisen palkan. Kaikille työpaikan saaneille järjestetään asunto ja monipuolisia yhteisiä vapaa-ajan aktiviteetteja.

Nordjobb-ohjelmaa hallinnoivat kansalliset Norden-yhdistykset, ja Suomessa toiminnasta vastaa Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto.

Hakulomake ja -ohjeet
www.nordjobb.org