Ammattiyhdistysyhteistyö

 

Ammattiyhdistysliikkeellä on Pohjoismaissa pitkät ja kunniakkaat perinteet. Pohjoismaiden työmarkkinamalleille tyypillisiä piirteitä ovat kollektiiviset neuvottelurakenteet, korkea järjestäytymisaste sekä vahvat työntekijäjärjestöt, jotka ovat kaikki olleet tärkeitä tekijöitä Pohjoismaiden menestyksen taustalla.

Suomalaiset ammattiliitot tekevät laajaa yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. Pohjola-Nordenin ammattiyhdistystoimikunta kokoaa suomalaiset ammattiliitot keskustelemaan ja kehittämään ammattiyhdistysliikkeen pohjoismaista yhteistyötä Suomessa.