Edunvalvonta ja yhteiskuntavastuu


Pohjola-Nordenin edunvalvonta seuraa virallisella tasolla tapahtuvaa yhteistyötä, edustaa kansalaisten mielipidettä päättäjien suuntaan ja tuo keskusteluun pohjoismaisen näkökulman. Pohjola-Nordenin edunvalvonta pyrkii edesauttamaan kestävää hyvinvointia avoimessa ja rajattomassa Pohjolassa.

Virallinen pohjoismainen yhteistyö keskittyy kulttuuriin, koulutukseen, lapsiin ja nuoriin, ympäristöön, kansalaisten oikeuksiin, talouteen ja elinkeinoelämään sekä informaatioteknologiaan. Yhteistyön tarkoituksena on edistää alueellista tasapainoa ja hyvinvointia sekä pohjoismaista tietotaitoa ja kilpailukykyä.

Konkreettisia tuloksia pohjoismaisesta yhteistyöstä ovat mm. yhteiset työmarkkinat, passiunioni, pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja ympäristömerkki. Viime vuosina on keskitytty erityisesti Pohjoismaiden kansalaisten liikkuvuutta haittaavien rajaesteiden poistamiseen.

Pohjola-Nordenin edunvalvontaa tukevat liiton johdon ja toimihenkilöiden tekemän työn lisäksi Pohjola-Nordenin toimikunnat:

Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta on erikoistunut rajaestetyöhön Suomessa ja toimii myös kansallisina valmistelukokouksina pohjoismaisen Rajaesteneuvoston kokouksille.

Pohjola-Nordenin ammattiyhdistystoimikunta koostuu suomalaisten ammattiyhdistysten pohjoismaisten ja kansainvälisten asioiden asiantuntijoista. Toimikunta yhdistää suomalaisen ammattiyhdistyskentän ja pohjoismaisen agendan.