Ylimääräinen liittokokous

11.08.2021 klo 09:00
Ylimääräinen liittokokous järjestetään etäkokouksena ProspectumLIVE-alustalla lauantaina 4.9.2021 klo 13.

 

 

Tervetuloa Pohjola-Nordenin ylimääräiseen liittokokoukseen 4.9.2021 klo 13!

Pohjola-Nordenin varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet kutsutaan ylimääräiseen liittokokoukseen lauantaina 4. syyskuuta 2021 klo 13:00 alkaen. Vallitsevasta koronapandemiasta johtuen kokous järjestetään etäyhteyden avulla.

Pohjola-Nordenin varsinainen liittokokous 29.5.2021 hyväksyi ponnen, jossa kehotettiin liiton hallitusta kutsumaan koolle ylimääräinen liittokokous elo-syyskuussa 2021 käsittelemään tilintarkastusyhteisön valintaa.

Käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään:

  • Tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2022
  • Liittokokouksen julkilausuma

Asiakirjat lähetetään äänivaltaisille kokousedustajille viikolla 34/2021. Vaihtoehtoisesti kokousedustaja voi myös ladata asiakirjat itse Pohjola-Nordenin intranetistä.

Äänivaltaiset edustajat

Liittokokouksiin on kullakin varsinaisella jäsenellä oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja ja varaedustaja sekä kutakin täyttä 200:n jäsenen määrää kohden lisäksi yksi (1) edustaja ja varaedustaja, ei kuitenkaan enempää kuin kymmenen edustajaa ja varaedustajaa yhteensä. Edustajan, samoin kuin varaedustajan on oltava varsinaisen jäsenen jäsen.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitolla on täten oikeus lähettää liittokokoukseen viisi edustajaa, Helsingin yhdistyksellä kolme, Kotkan ja Sipoon yhdistyksillä kaksi. Kaikilla muilla, sekä varsinaisilla että yhteisöjäsenillä on oikeus lähettää yksi edustaja. Varsinaisia jäseniä ovat siis paikallisyhdistykset.

Liittokokous järjestetään ProspectumLIVE-alustalla. Jokaisella liittokokousosallistujalla tulee olla toimiva, henkilökohtainen sähköpostiosoite, kokoukseen osallistumisen mahdollistava laite sekä toimiva internetyhteys. Jokaisesta osallistujasta on täytettävä ilmoittautumislomake sekä lähetettävä valtakirja määräaikaan mennessä. Valtakirja tulee olla toimitettuna 23.8. mennessä, mutta sähköisen ilmoittautumislomakkeen voi täyttää 27.8. asti. Huomaathan, ettei valtakirjan lähettäminen ole ilmoittautuminen, eikä ilmoittautunut edustaja ole äänivaltainen, jollei liitto ole saanut tästä asianmukaista valtakirjaa.

Tällä kerralla on erityisen tärkeää pitää kiinni määräajoista, jotta kokoustekniset järjestelyt saadaan tehtyä oikein ja kokous voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti. Ilmoittautuneille osallistujille lähetetään henkilökohtaiset osallistumislinkit sähköpostitse maanantaina 30.8. ja uudelleen perjantaina 3.9.


Järjestämme liittokokouksen äänivaltaisille edustajille koulutuksen tiistaina 31.8.2021 klo 16:30-17:30.  Koulutuksessa kirjaudutaan ProspectumLIVE-alustalle ja tutustutaan sen toimintoihin. Voit osallistua koulutukseen maanantaina saamallasi osallistumislinkillä.

Tällä kerralla kokoukseen voivat osallistua vain äänioikeutetut kokousedustajat, mutta myös muille kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus seurata kokousta suoratoistolähetyksenä osoitteessa www.pohjola-norden.fi/live.

 

Onko sinulla kysyttävää ilmoittautumisesta? Ota yhteyttä pn@pohjola-norden.fi

Sydämellisesti tervetuloa ylimääräiseen liittokokoukseen!

 

Marika Lindström