Lehdistötiedote 7.5.2021

07.05.2021 klo 19:17

LEHDISTÖTIEDOTE
Julkaisuvapaa heti


Pohjola-Nordenin liittohallitus on tänään kokouksessaan 7.5.2021 todennut, että liiton pääsihteerin Michael Oksasen palvelussuhteen purkamisen edellytykset ovat olemassa. Hallitus on myös päättänyt antaa Michael Oksaselle mahdollisuuden tulla asiassa kuulluksi.

Liiton hallitus on myös päättänyt selvittää liitolle aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden perusteella esitettävät korvausvaatimukset.

Liiton hallitus on lisäksi päättänyt uudistaa liiton sisäiset menettelytavat, sisäiset valvontamenettelyt ja taloudelliset ohjesäännöt.

Liiton hallitus on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin uuden pääsihteerin palkkaamiseksi.

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Susan Neffling