Pohjola-Nordenin liittokokouksen julkilausuma 16.10.2020

22.10.2020 klo 16:01
Tarvitsemme enemmän – emme vähemmän – pohjoismaista yhteistyötä korona-aikana

Tarvitsemme enemmän – emme vähemmän – pohjoismaista yhteistyötä korona-aikana

Koronavirus on koskettanut ja muuttanut jopa kaikkein perustavanlaatuisimpia asioita elämässämme. Virusta löytyy maailman joka kolkasta. Suojatakseen kansalaisiaan ovat valtiot päättäneet tehdä ennennäkemättömiä rajoituksia kansalaisoikeuksiin. Pohjoismaat ovat tehneet kriisin hoidossa erilaisia valintoja, mikä on johtanut vapaan liikkuvuuden pysähtymiseen.

Suhteellisen lyhyen ajan kuluessa pohjoismaisen yhteistyön rakenteet ovat murtuneet ja edessämme on kysymys, miltä pohjoismainen yhteistyö näyttää tulevaisuudessa. Jopa Pohjoismaiden neuvoston kokous, joka on järjestetty säännöllisesti vuodesta 1953, jouduttiin peruuttamaan ensimmäistä kertaa. Myös Pohjola-Nordenin liittokokous järjestettiin täysin uudella tavalla, kun kokoustettiin etäpisteissä ympäri maata. Päivittäinen yhteistyö pohjoismaalaisten välillä on vähentynyt, kun emme voi enää matkustaa vapaasti rajojen yli.

Virus ei tunne rajoja. Me tulemme olemaan pakotettuja elämään viruksen kanssa vielä pitkään ennen rokotteen valmistumista. Pohjoismaisen yhteistyön osalta emme voi odottaa koronan jälkeistä aikaa. Meidän pitää löytää keinoja saada yhteistyö toimimaan erilaisissa olosuhteissa – jopa niin haastavissa, joissa nyt elämme.

Pohjola-Nordenin liittokokous edellyttää Suomen hallitusta, joka on Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtaja 2021, muiden Pohjoismaiden hallituksia, kuten myös Pohjoismaiden neuvostoa ja Pohjoismaisen ministerineuvostoa tarttumaan seuraaviin toimenpiteisiin.

 

  1. Järjestäkää avoin kuuleminen pohjoismaisesta yhteistyöstä niin korona-aikana kuin sen jälkeen. Kuulemisen tulee olla avoin kaikille kiinnostuneille ja sen tulisi tarjota asiaan kuuluville etujärjestöille ja yksilöille mahdollisuuden osallistua keskusteluun pohjoismaisesta yhteistyöstä siten, että demokraattinen ulottuvuus turvataan. Pohjoismaiden ministerineuvosto voisi toimia kuulemisen vastuutahona.

 

  1. Ottakaa huomioon koronakriisi pohjoismaisen yhteistyön uudessa toimintasuunnitelmassa. Yhä useampi asiantuntija on todennut, ettemme voi odottaa kriisin olevan ohi, vaan meidän tulee oppia elämään viruksen kanssa. Tämä tarkoittaa, että koronaviruksen tulee olla perustavanlaatuisella tavalla mukana pohjoismaisen yhteistyön toimintasuunnitelmassa. Ministerineuvoston luonnoksessa toimintasuunnitelmaksi koronavirus mainitaan vain ohimennen neljästi. Vain ottamalla koronaviruksen tosissaan, voi pohjoismainen yhteistyö pysyä merkittävänä. Edellytämme erityisesti Pohjoismaiden neuvoston jäseniä painottamaan tätä tosiasiaa toimintasuunnitelmaa hyväksyttäessä.

 

  1. Panostakaa kulttuuriin ja koulutukseen. Uudessa talousarviossa on priorisoitu ilmasto- ja kestävyyskysymyksiä kulttuuri- ja koulutusyhteistyön kustannuksella. Pohjoismaiden ministerineuvosto on ehdottanut noin 20 prosentin leikkauksia kulttuuriyhteistyöhön. Pohjola-Norden katsoo, että juuri kulttuuriyhteistyö on yksi pohjoismaisen yhteistyön peruspilareista. Näinä aikoina, kun rajat ylittävät sosiaaliset kontaktit ovat rajattuja, on entistä tärkeämpää vahvistaa – ei heikentää – pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä. Meidän tulee turvata uusien nordistien sukupolven muodostuminen, siksi tarvitsemme myös pohjoismaista koulutusyhteistyötä.

 

  1. Ottakaa käyttöön yhteinen pohjoismainen kriisistrategia. Meidän tulee jo nyt alkaa tehdä töitä sen eteen, kuinka hoidamme tulevaisuuden kriisejä Pohjolassa. Kriisistrategiassa tulee erityisesti huomioida rajaseuduilla asuvat pohjoismaalaiset, sillä toisistaan erovavat kansalliset strategiat vaikuttavat eniten juuri heihin. Koronakriisi on edesauttanut uusien rajaesteiden syntymistä, jotka vaikeuttavat sujuvaa kanssakäymistä raja-alueilla.

 

  1. Ottakaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja. Pohjola-Nordenin liittokokous iloitsee siitä, että digitaalisaatioministerineuvoston kautta on jatkettu. Meidän tulee pohjoismaisella tasolla löytää tapoja pohjoismaiseen arkipäivän yhteistyöhön. Tässä digitaalisilla ratkaisuilla on merkittävä rooli.


Lisätiedot:

Pohjola-Nordenin puheenjohtaja
Juhana Vartiainen
juhana.vartiainen@eduskunta.fi

Pääsihteeri
Michael Oksanen
michael.oksanen@pohjola-norden.fi
puh. 0400 795 235

Susan Neffling