Pohjola-Norden kannustaa kielten opiskeluun

12.12.2017 klo 14:32
Liiton kannanotto 12. joulukuuta 2017.

Pohjola-Norden kannustaa kielten opiskeluun

Suomi on osa Pohjoismaita, Eurooppaa ja maailmaa. Suomalaisten liikkuminen työn, opiskelujen, rakkauden ja matkustelun muodossa lisääntyy jatkuvasti. 

Pohjoismaat muodostavat yhden maailman integroiduimmista työmarkkina-alueista. Myös opiskelijavaihdon ja kulttuurisen kanssakäymisen saralla Pohjoismaiden välillä on merkittävää vuorovaikutusta. Ruotsin kieli on suomalaisillakin työmarkkinoilla suomen ja englannin lisäksi yleisimmin käytetty kieli.

Kieliopintojen aikaistaminen, monipuolistaminen ja laajentaminen takaa mahdollisimman monelle nuorelle hyvät eväät elää ja kehittyä kansainvälistyvässä maailmassa. Suomen kaksikielisyys on voimavara, jonka vahvistaminen ja vaaliminen parantaa mahdollisuuksiamme aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallisuuteen Pohjolassa.

Pohjola-Norden katsoo, että kielten osaaminen ei ole nollasummapeli, jossa yhden kielen hallinta heikentää taitoja muissa kielissä.

 

Helsingissä 12.12.2017

Pohjola-Nordenin liittohallitus

 

Lisätiedot: Michael Oksanen, pääsihteeri, 0400 795 235, michael.oksanen@pohjola-norden.fi 

 

Kuva: Johannes Jansson/norden.org 

 

Susanna Puisto