”Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola”

01.11.2017 klo 09:24
Ruotsin puheenjohtajuuskauden ohjelma 2018 on julkaistu.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus siirtyy vuodenvaihteessa Ruotsille. Ruotsi julkisti puheenjohtajuusohjelmansa "Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola" Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. 

"Luottamus ja yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja avoimuus ovat pohjoismaisen yhteiskuntamallin ominaisia piirteitä. Meillä on edessämme haasteita, jotka ovat vaarassa lisätä maidemme sisäisiä sekä niiden välisiä kuiluja", totesi Ruotsin pääministeri Stefan Löfven julkistaessaan puheenjohtajuusohjelman. 

 

Ruotsin puheenjohtajuusvuoden hankkeet:

1) Etähoitopalveluita koskevien ratkaisujen kehittäminen. Sen osatavoitteen mukaan sähköisille resepteille tulee luoda toimintaedellytykset Pohjoismaiden maarajojen välillä vuoteen 2021 mennessä.
2) Sosioekonomisesti syrjäytyneiden nuorten eriytymisen ehkäiseminen.
3) Ilmastoälykkään liikkuvuuden edistäminen Pohjoismaiden kaupungeissa.
4) Kestävän arkkitehtuurin ja suunnittelun foorumin luominen ja teollisen puurakentamisen edistäminen.

 

Lisätiedot ja puheenjohtajuusohjelma: www.norden.org 

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org 

Susanna Puisto