Lausunto PN:n kielikysymyksestä

22.09.2017 klo 11:19
Pohjola-Norden tukee suomen ja islannin kielten aseman vahvistamista Pohjoismaiden neuvostossa.

 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan esitys siitä, että suomen ja islannin kielistä olisi tullut Pohjoismaiden neuvoston virallisia työkieliä muiden pohjoismaisten kielten tavoin, kaatui neuvoston puheenjohtajiston äänestyksessä äänin 6-5. Ratkaisevan äänen antoi Ahvenanmaan edustaja ja neuvoston puheenjohtaja Britt Lundberg.

Lundberg perusteli päätöstään sillä, ettei nähnyt aloitteella läpimenomahdollisuuksia neuvoston istunnossa. Tämän vuoksi hän halusi edistää kompromissiratkaisua, jossa suomen ja islannin kielten asemaa edistettäisiin neuvoston työskentelyssä ilman, että niistä tulee virallisia työskentelykieliä. Tämä kompromissiratkaisu sisältäisi muun muassa sen, että edustajat voisivat jatkossa jättää aloitteensa neuvostolle omalla äidinkielellään.

Pohjoismaiden neuvoston istunnon käsittelyyn menevät nyt sekä Suomen valtuuskunnan esitys että edellä mainittu kompromissiesitys.

Pohjola-Norden tukee ajatusta vahvistaa suomen ja islannin kielten asemaa Pohjoismaiden neuvostossa. Pohjola-Norden haluaa myös edistää hyviä kielisuhteita Pohjolassa ja Suomessa kaikki pohjoismaiset kielet huomioiden.

Susanna Puisto