Julkilausuma avoimen Pohjolan puolesta

16.08.2017 klo 15:20
Pohjola-Nordenin liittokokouksen julkilausuma.

 

Pohjola-Nordenin liittokokouksen julkilausuma

Suomen ja Pohjolan tulee olla avoin ja suvaitsevainen yhteiskunta, joka tekee selvän eron rasismiin ja rajoittavaan nationalismiin. Rajojen sulkeminen on Pohjola-Nordenin Vaasaan kokoontuneen liittokokouksen mielestä väärän signaalin lähettämistä maailmalle. Pohjola on aina ollut avoin yhteiskunta, joka on ollut valmis ottamaan vastaan vaikutteita eri puolilta. 

Suomen itsenäisyyden 100-vuotinen taival liittyy oleellisesti Pohjolan historialliseen kehitykseen. 1800-luvun alussa kehittynyt Pohjolan valtiorakenne vakiintui 1900-luvun alussa neljän ja sittemmin viiden itsenäisen valtion yhteisöksi. Suomen osalta kehitykseen vaikutti ratkaisevasti pohjoismaisuuteen 1920-luvulla suuntautuneet voimat, jotka saivat yliotteen reunavaltiopolitiikan kannattajista. Tässä kamppailussa Pohjola-Nordenin rooli oli merkittävä. 

Ruotsin ajoilta lähtöisin oleva lainsäädäntö ja yhteiskuntarakenne säilyivät koko autonomian ajan ja toimivat vakaana perustana uutta tasavaltaa kehitettäessä. Suomi kuului 1920- ja 1930-luvuilla niiden harvojen eurooppalaisten maiden joukkoon, joissa demokraattinen ja parlamentaarinen yhteiskuntamuoto säilyi, kiitos pitkäaikaisen pohjoismaisen perinteen. 

Tätä pitkää perinnettä kunnioittaen Pohjola-Norden peräänkuuluttaa Suomen hallitukselta aktiivista panosta avoimen, tasa-arvoisen ja rajattoman Pohjolan puolesta. Tämä edellyttää yhtäältä EU:n puitteissa toimintaa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen ja inhimillisen kohtelun hyväksymistä, toisaalta Suomeen tulevien turvapaikkaa hakevien ihmisarvoa kunnioittavaa kohtelua. 100-vuotiaan Suomen valtion kunnia edellyttää oman väestön turvallisuudesta ja toimeentulosta huolehtimisen lisäksi tyyssijan tarjoamista maailman kriisipesäkkeistä pakeneville. 


Vaasassa 6.5.2017

Pohjola-Nordenin liittokokous