Lausunto: Nordic Economic Forum

10.04.2017 klo 13:48
Norden-yhdistysten liitto kannattaa ehdotusta Nordic Economic Forumin perustamisesta.

 

Lausunto vuosittaisesta pohjoismaisesta huippukokouksesta – Nordic Economic Forum 

Davosissa Sveitsissä järjestetylle World Economic Forumille on syytä luoda pohjoismainen vastine. Pohjoismaat tarvitsevat vahvempaa yhteistyötä yhteiskunnan eri aloilla.

Uuden foorumin tulee tarttua pohjoismaisiin haasteisiin, jotka voivat koskea kaikkea globaaleista kysymyksistä ja vihreästä kasvusta alueellisiin ongelmiin maiden haavoittuvaisilla alueilla. Huippukokouksessa asetettujen työryhmien tulee esitellä kokousten välillä työstämänsä projektit ja niiden tulokset.

On luonnollista, että aloite huippukokouksesta tulee elinkeinoelämältä ja kulttuuri-instituutioilta. On toivottavaa, että Pohjoismaiden neuvosto ja ministerineuvosto tarjoutuvat olemaan mukana rakentamassa uutta foorumia, jolla poliitikot, virkamiehet, elinkeinoelämän ja kulttuurialan edustajat sekä yhteiskunnan edelläkävijät kokoontuvat.

Huippukokous tulee järjestää samaan aikaan joka vuosi Pohjoismaiden vuorotellessa järjestäjinä.

Nordic Economic Forumia on alun perin esittänyt konsulttiyhtiö Dalberg. Asian edistämiseksi on kartoitettava tilanne, luonnosteltava konsepti ja aktivoitava keskeiset toimijat.

 

Helsingissä 28. maaliskuuta 2017

Norden-yhdistysten liiton puolesta

Anne-Mari Virolainen

Puheenjohtaja

 

Lisätiedot: Michael Oksanen, pääsihteeri, Pohjola-Norden, michael.oksanen@pohjola-norden.fi, 0400 795 235.

 

Kuva: Johannes Jansson/norden.org