Nordjobb 2018 hakuaika on alkanut

10.01.2018 klo 11:31
Jos olet 18-30-vuotias, voit hakea kesätöihin toiseen Pohjoismaahan!

Nordjobb – portti Pohjolaan

Nordjobb on vuodesta 1985 lähtien tarjonnut 18 – 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden kokea toinen Pohjoismaa kesätyöntekijänä. Ohjelma tarjoaa nuorelle työpaikan, välittää asunnon ja järjestää kulttuuriaktiviteetteja. 

Lisätiedot ja hakulomake: www.nordjobb.org 

 

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org 

Susanna Puisto