Pohjola-Norden ottaa käyttöön uuden apurahajärjestelmän

06.05.2024 klo 14:56

Pohjola-Norden ottaa 8. toukokuuta 2024 alkaen käyttöön uuden Aspicoren Apuraha4-järjestelmäpalvelun.

Apurahajärjestelmän avulla Pohjola-Nordenin apurahojen hallinnointi helpottuu, virtaviivaistuu sekä tulee turvallisemmaksi ja helpommaksi seurata. Uuteen järjestelmään siirtyminen on myös rahoittajatahojen kannalta hyvä uudistus. Aspicoren apurahajärjestelmä on laajassa käytössä suomalaisen säätiökentän toimijoilla.

Jatkossa apurahajärjestelmän kautta haetaan sekä koulualan apurahat että paikallisyhdistyksille ja aluetoimintaan myönnettävät toimintatuet. Hakija toimittaa myös raportit mahdollisine kuitteineen ja liitteineen Pohjola-Nordenille järjestelmän kautta.

HUOM! Mikäli olet hakenut koulualan apurahaa nettisivuilla aiemmin olleen lomakkeen kautta ennen 8. toukokuuta, niin prosessi toimii vielä vanhan ohjeistuksen mukaan.

Paikallisyhdistysten toimintatukien vuoden 2024 raportointi ja maksatus tapahtuu vielä intran kautta. Uusi apurahajärjestelmä otetaan toimintatukien osalta käyttöön vasta marraskuussa 2024, jolloin haetaan toimintatukea vuodelle 2025. Paikallisyhdistyksille järjestetään koulutus järjestelmän käyttöön syksyllä ennen toimintatukihaun alkua.

Pohjola-Norden jakaa opettajille ja koulujen oppilasryhmille apurahoja Opetushallituksen myöntämästä määrärahasta pohjoismaisen koulualan yhteistyön tukemiseksi.

Svenska kulturfondenin myöntämästä liittopaketista Pohjola-Norden myöntää toimintatukia paikallisyhdistystensä ja alueidensa hankkeille.