Pekka Haavisto ja Alexander Stubb

Presidenttiehdokkaat vastaavat

09.02.2024 klo 09:00
Sunnuntaina Suomelle valitaan uusi presidentti.

Sunnuntaina 11. helmikuuta vaalien toinen kierros huipentuu siihen, että Suomelle valitaan uusi presidentti. Toisella kierroksella paikkaa Suomen arvovaltaisimmassa tehtävässä havittelevat Alexander Stubb sekä Pekka Haavisto.

 

Tasavallan presidenttinä vastuullanne on myös Visio 2030 ja sen asettamat tavoitteet. Minkälaisena näette Pohjola-Nordenin roolin tavoitteiden saavuttamisessa?

 

Pekka Haavisto

(Kuva: Meeri Koutaniemi)

Maailma tarvitsee esikuvia näinä moniongelmaisina aikoina. Pohjoismaat muodostavat maailmanmitassa ainutlaatuisen alueen ja valtioryhmän, joka on edelläkävijä niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin myös demokratian, osallisuuden ja integraation edistämisessä.

Pohjola-Nordenin rooli yhteistyöfoorumina antaa hyvän mahdollisuuden vahvistaa Pohjoismaiden yhteistä vaikuttamistyötä maailmalla ilmastonmuutoksen torjunnassa Pariisin sopimuksen ja Dubain ilmastokokouksen viitoittamalla tiellä esimerkiksi fossiilisista polttoaineista luopumiseksi.

 

Alexander Stubb

(Kuva: Jussi Ratilainen)

Pohjoismainen yhteistyö on Suomelle tärkeää. Suomi toimii aktiivisesti osana pohjoismaista viiteryhmää, syventää pohjoismaista integraatiota ja pyrkii purkamaan maiden välisiä rajaesteitä. Presidenttinä huolehtisin hyvistä ja läheisistä suhteista naapurimaihimme ja edistäisin Visio 2030:n tavoitteita pitämällä niitä esillä niin kahdenvälisissä tapaamisissa kuin yhteispohjoismaisissa kokouksissa. Vision tavoitteiden lisäksi painottaisin pohjoismaisen puolustusyhteistyön merkitystä lähialueen turvallisuudelle sekä peräänkuuluttaisin lisää pohjoismaisia ponnistuksia sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen vahvistamiseksi.

Pohjola-Norden on yhdessä muiden Norden-yhdistysten kanssa yksi pohjoismaisen yhteistyön kulmakiviä. Yhteistyön lähtökohtana oli aikoinaan kansalaisten välinen vuorovaikutus. Tänä päivänä Pohjola-Norden toimii linkkinä kansalaisyhteiskunnan ja päättäjien välillä, lisää kansalaisten tietoisuutta pohjoismaisesta yhteistyöstä sekä edistää yhdistyksille tärkeitä tavoitteita pohjoismaisen yhteistyön saralla.

Näiden keinojen kautta Pohjola-Norden edistää myös Visio 2030:n tavoitteita. Yhdistyksellä on erityisen tärkeä rooli syvemmän integraation edistäjänä, sillä yhdistyksellä on suora yhteys kansalaisiin. Pohjola-Norden edistää pohjoismaista integraatiota myös neuvontatoimikunnan kautta. Rajaesteiden poistaminen edistää vapaata liikkuvuutta ja siten Pohjolan kilpailukykyä.

Koulutoimintansa kautta yhdistys lisää nuorten ymmärrystä ja kiinnostusta pohjoismaista yhteistyötä kohtaan. Yhteydenpidossa päättäjiin Pohjola-Norden voi tuoda esille kestävyyteen liittyviä teemoja. Lisäksi yhdistys voi edistää pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä, mikä on merkittävä tekijä pohjoismaisen yhteiskuuluvuuden luomisessa.