Pohjola-Norden teetti selvityksen toimintatuista

26.05.2023 klo 08:39
Selvityksen rahoitti Svenska kulturfonden.

Pohjola-Norden on kevään 2023 aikana teettänyt selvityksen, jossa arvioidaan paikallisyhdistyksille suunnattujen toimintatukien toimivuutta ja merkitystä. Selvityksen rahoitti Svenska kulturfonden ja sen teki ulkopuolinen selvityshenkilö Kaisa Kepsu.

Voit tutustua selvitykseen ja tehtyihin johtopäätöksiin klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Selvityksen kieli on ruotsi.

Selvitys Pohjola-Nordenin toimintatuista 2023 >>

Svenska kulturfonden myöntää vuosittain Pohjola-Norden ry:lle tukea 50 000 euron edestä niin kutsutun liittopaketin muodossa. Tuki on tarkoitettu jaettavaksi kokonaisuudessaan Pohjola-Nordenin ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton alue- ja paikallisyhdistystoimintaan ja sen tarkoituksena on mahdollistaa paikallinen toiminta, joka edistää pohjoismaista yhteistyötä tai ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten tuntemusta. Pohjola-Norden ry huolehtii toimintatukiprosessista: vastaanottaa hakemukset, jakaa tuet niiden perusteella ja raportoi Svenska kulturfondenille, kuinka tuet on jaettu ja käytetty.

Osana selvitystä teetettiin kysely jäsenille, jonka avulla kerättiin paikallisyhdistysten näkemyksiä tuista, niiden hyödystä ja hakuprosessin toimivuudesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 63 jäsentä yli neljästäkymmenestä eri paikallisyhdistyksestä. Annettu palaute auttaa Pohjola-Nordenia kehittämään toimintaansa oikeaan suuntaan, joten haluamme kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita.

Selvitys valmistui toukokuussa 2023, ja 24. toukokuuta järjestettiin keskustelutilaisuus Pohjola-Nordenin jäsenille, jossa selvityshenkilö Kaisa Kepsu ensin esitteli selvityksen ja antoi omat suosituksensa, minkä jälkeen Svenska kulturfondenin asiamies Anna Wilhelmsson ja kaksi Pohjola-Nordenin paikallisyhdistysten edustajaa kommentoivat selvitystä.