Pohjolan päivän liputus

10.02.2023 klo 08:07

Pohjola-Norden kannustaa kaikkia Suomen kuntia ja kaupunkeja järjestämään pohjoismaisen liputuksen Pohjolan päivänä 23. maaliskuuta 2023.

Pohjoismaiden yhteinen historia sekä perinteet ja arvot kuten tasa-arvo ja demokratia ovat luoneet luonnollisen perustan yhteistyölle. 1960-luvulle tultaessa pitkäaikaiselle yhteistyölle, jonka puitteissa oli jo luotu yhteiset työmarkkinat ja sovittu passivapaudesta sekä sosiaaliturvasopimuksesta, haluttiin luoda oikeudellinen pohja. Yhteistyösopimus, joka tunnetaan nimellä Helsingin sopimus, allekirjoitettiin 23.3.1962 kaikkien Pohjoismaiden kesken. Siksi Pohjolan päivää juhlitaan joka vuosi 23. maaliskuuta.

Helsingin sopimus loi pohjan pohjoismaiselle yhteistyölle ja Pohjoismaiden nykyiselle kehitykselle. Myös kuntien välisellä pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet, mutta kuntaliitokset eri maissa ja muut yhteiskunnalliset muutokset ovat jossain määrin rapauttaneet sitä. Nyt on korkea aika viedä pohjoismainen yhteistyö uudelle tasolle.

Pohjola-Norden toivoo, että kaikki Suomen kunnat ja kaupungit juhlistavat pohjoismaista yhteenkuuluvuutta liputtamalla pohjoismaisilla lipuilla Pohjolan päivänä 23.3.2023. Pohjola-Norden haastaa kuntia, kaupunkeja ja kaikkia muita jakamaan kuvia pohjoismaisesta liputuksesta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #pohjolanpaiva2023 ja #nordensdag2023.

Toivomme myös, että paikalliset Pohjola-Norden -yhdistykset kutsutaan mukaan mahdollisiin juhlallisuuksiin lipunnoston yhteydessä. Yhteystiedot Pohjola-Nordenin paikallisyhdistyksiin löytyvät verkkosivuiltamme: www.pohjola-norden.fi/suomeksi/jasenyys/paikallisyhdistykset/

 

Lisätietoja:

Tove Ekman
Pääsihteeri, Pohjola-Norden ry
040 738 1544
tove.ekman@pohjola-norden.fi