Pohjoismainen kirjoituskilpailu yläkouluikäisille!

06.09.2018 klo 12:11
Jaa ideasi pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista ympäristön kestävän kehityksen ja merten kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi.

Pohjola-Norden ja muut kansalliset Norden yhdistykset sekä Norjan Suurkäräjien Pohjoismaiden Neuvoston delegaatio kutsuvat yläkoulujen oppilaat kaikista Pohjoismaista kirjoittamaan pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista ympäristön kestävän kehityksen ja merten kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Jokaisella koululla on mahdollisuus osallistua kilpailuun kahdella tekstillä.

Valitsemme kolme voittajaa, jotka pääsevät viettämään jännittävän päivän poliitikkojen ja keskustelujen parissa Pohjoismaiden Neuvoston kokouksessa, Oslossa 30.-31. lokakuuta 2018. Matkat, ruoat ja yöpymiset kustannetaan voittajille ja opettajalle tai huoltajalle. Voittajat julistetaan viikolla 42 ja heihin ollaan yhteydessä tällöin.
 

”Tjeld” Meriharakka/Strandskata av 6. trinn, Andebu Skole og Prestgaard/Andersen.

 

Meri on elintärkeä voimavara koko Pohjolalle. Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan yhä enemmän ruokaa ja energiaa merestä. Samalla meriä kohtaavat ympäristöongelmat, kuten suuret muovimäärät, mikromuovi ja kaikenlainen romu. Ilmastonmuutoksen ja ylikalastuksen seurauksena kohtaamme ongelmia, huolia ja tarvitsemme uusia ratkaisuja. Kuinka voimme Pohjolassa taata turvallisen ja hyvän tulevaisuuden merelle, ympäristölle ja tuleville sukupolville? 

Kirjoita teksti, jossa kerrotaan kuinka Pohjoismaat voivat varmistaa, että merien voimavaroja käytetään kestävällä tavalla ja kuinka me voimme hidastaa merien saastumista ja ilmastonmuutosta. Ilmaisumuotosi voi olla tulevaisuuden visio tai huolenaihe, kriittinen kommentti, toive muutoksesta tai toimenpide-ehdotus. Tekstin tyylilajin ja otsikon valitset sinä itse.  

Tämä on sinun mahdollisuutesi kertoa kaikille Pohjolan poliitikoille, kuinka asioita voitaisiin kehittää! 

Ohjeet

Kirjoita teksti yhdellä pohjoismaisella kielellä.
Tekstin tulisi olla maksimissaan 800 sanaa.
Muista ilmoittaa nimesi, koulusi, ikäsi, kotiosoitteesi ja puhelinnumerosi.
Palauta työ viimeistään 1.10.2018
Lähetä teksti sähköpostiosoitteeseen kilpailu@pohjola-norden.fi

”Muutoksen ja rauhattomuuden maailmassa on pohjoismainen yhteistyö nyt tärkeämpää kuin koskaan (..) Yhtenäisyys ja luottamus Pohjoismaiden välillä antavat meille edun, jota meidän on käytettävä hyväksi ja johon meidän tulee panostaa.” 

Norjan suurkäräjät on vuonna 2018 Pohjoismaiden Neuvoston puheenjohtaja ja sillä on erityinen tehtävä pohjoismaisessa yhteistyössä terveydenhuollon, koulutuksen, meren ja puolustuksen suhteen luoda paremmin kestävä, vakaa ja turvallinen pohjoismainen yhteiskunta, myös tulevaisuudessa. Lue Norjan puheenjohtajuusohjelma Pohjoismaiden Neuvostossa 2018: Kestävä ja turvallinen Pohjola täällä.

Norden-yhdistysten liiton oppimisportaalista www.nordeniskolen.org löydät paljon yläkoulun oppilaille sopivia artikkeleita, videoita ja opetustehtäviä ympäristöstä, voimavarojen käytöstä ja merien roskaamisesta – kaikilla pohjoismaisilla kielillä.

”Kieli ja kulttuuri ovat avaimia pohjoismaiseen yhteenkuuluvuuteen ja liikkuvuuteen. Yhteinen kielenymmärrys vahvistaa pohjoismaista identiteettiä ja pohjoismaista yhteisöllisyyttä. Lapsilla ja nuorilla tulee olla tietoa pohjoismaisesta kulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta sekä kielestä. Vuonna 2018 Pohjoismaiden Neuvoston puheenjohtajana haastoimme opettajia ja rehtoreita sijoittamaan Pohjoismaat ja pohjoismaiset kielet näkyvästi lukujärjestykseen.” 

YK:n kestävän kehityksen tavoite 14: 

"Meren voimavarojen käyttäminen ja säilyttäminen sellaisella tavalla, joka edistää kestävää kehitystä"